Regler

Om reglerna

Dessa regler är ordningsregler för att kunna hålla evenemagen under kontroll. Du som deltar på våra evenemang bör och skall följa dessa regler. Om det uppstår en tvist mellan crew och deltagare gäller alltid crews tillrättahänvisande. Vid otydligheter och övriga frågor är du varmt välkommen kontakta oss.

Regler under Shades LAN

Personal

Personalgruppen, kallad Crew, arbetar med att hålla ordning. Vid tvist mellan deltagare och personal gäller alltid personalens tillrättavisande.

Villkor för deltagande

Deltagande sker på egen risk. Du ansvarar själv för dina värdesaker och handlingar. Shade Events hålles ej ansvarig för stölder, sabotage eller olyckor du kan tänkas råka ut för. Alla lagbrott polisanmäls.

Ålder för deltagare

Det är ingen åldersgräns, men är du under 18 år krävs alltid målsmans tillstånd.

Alkohol, droger och tobak

Våra evenemang är fria från alkohol och droger. Rökning endast tillåtet utomhus i anvisad rökruta. Snusning är tillåtet, förutsatt att det sker med respekt för din omgivning och att snusprillor slängs i soptunnan.

Ordning i lokalen

Endast deltagare med biljett får vistas i lokalen, men vänner får besöka efter tillåtelse av personal.

Sovning är endast tillåtet i sovsalen. Det är förbjudet att störa personer som sover.

Säkerhet

Fria utrymningsvägar måste alltid finnas. Blockera inte dörrar eller gångar mellan borden. Platserna måste hållas rena från skräp, packning och sånt som brinner lätt. Tändstickor, tändare och annan eld är förbjuden.

Din plats

Du får bara sitta vid platsen som du bokat. Det är inte tillåtet att byta plats med någon annan deltagare. Om du måste byta plats så kontakta personalen så löser vi det.

Du får ta med dig en egen stol, men inga stora fåtöljer eller liknande.

Ljudnivå

För allas trivsel gäller hörlurar, så ta inte med dig hemmabion. I lokalen finns högtalare vid scenen för utrop av info vid tävlingar och liknande.

El-försörjning

Du får bara 1 eluttag av oss, så ta med dig en egen förgreningsdosa sin räcker till din utrustning.

El-försörjningen får bara användas till din datorutrustning, som får bestå av: en dator, en skärm och någon mindre grej, typ en mobilladdare. Det är förbjudet att koppla in t.ex. minikyl, kaffekokare eller andra starka grejer. Om du är osäker så fråga personalen först.

Datorns chassi måste vara stängt och du får inte ha sidoluckan öppen, inga undantag. Du får inte mecka med datorn inne i lokalen. Bygg ihop datorn hemma istället.

Nätverk

Du ansluter dig till 1 port i switcharna vid borden och får inte använda fler. Ta med dig en egen nätverkssladd, rek. längd minst 5 meter. Du får inte koppla in en egen switch eller router.

Internet får användas fritt, men det är förbjudet att överbelasta uppkopplingen. Om din dator stör uppkopplingen så det påverkar andra deltagare så kopplar vi bort den från nätverket.

Virus och hack

Vi vill absolut inte ha virus i nätverket så rensa datorn i förväg. Datorer med virus kopplas bort direkt. Det är förbjudet att attackera och störa andras datorer, med allt vad det innebär.